logotipas asociacija Nerūdinės statybinės medžiagos
  apie asociaciją  
  nariai  
  karjerai  
  partneriai  
  svarbesni asociacijos raštai  
  pranešimai  
  rekultivacija  
  profesinė šventė  
  kontaktai  

Kontaktai

Lietuvos karjerų asociacija

Senasis Ukmergės kel. 4,
Užubalių kaimas, LT-14013 Vilniaus raj.

El.paštas nsm@nsm.lt
Faksas +370 5 2032774

Juridinio asmens kodas
168045184


 
Apie asociaciją

Šiuo metu asociacija vienija 24 narius, kurie drauge iškasa ir perdirba apie 30 % visų Lietuvoje per metus statybos pramonei, susisiekimo infrastruktūros projektams ir kitoms reikmėms sunaudojamų dolomito bei žvirgždo skaldų, smėlio, žvyro bei kitų produktų.

Asociacijos nariai yra pirmaujančios šalyje bendrovės, gaminančios standartų reikalavimus atitinkančias nerūdines statybines medžiagas, taip pat įmonės, tiekiančios griežčiausius kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią kasybos ir perdirbimo įrangą bei paslaugas.

Asociacijos įmonės yra sukūrusios virš 2000 darbo vietų ir pavyzdingai moka mokesčius Lietuvos valstybei. Asociacija tikisi, kad Valstybė sugebės surinkti žemės gelmių išteklių mokesčius ir iš kitų šalies išimtinės nuosavybės – žemės gelmių išteklių – naudotojų.

Lietuvos karjerų asociacija – racionalus gelmių išteklių naudojimas visuomenės gerovei.

Pagrindiniai asociacijos veiklos tikslai – ginti Asociacijos narių interesus nuo neteisingo galiojančių įstatymų ar nutarimų interpretavimo bei nuo neteisėtų veiksmų; skatinti taupiai, saugiai ir racionaliai eksploatuoti Lietuvos Respublikos gamtinius išteklius; garbingai atstovauti šalies nerūdinių medžiagų gamintojus Europoje bei pasaulyje; skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp aukšto mokslo įstaigų ir asociacijos narių, platinti gautą informaciją tarp Asociacijos narių.
[iš asociacijos įstatų]
 

Naujienos

2017 m. spalio 20 d. įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Posėdžio metu buvo pristatyta asociacijos veikla bei aptarti aktualūs kasybos pramonei klausimai.

Sveikiname AB „Anykščių kvarcas“ bei UAB „Simuva““ tapus Lietuvos karjerų asociacijos narėmis ir linkime sėkmės!

Kalnakasių profesinė šventė šiemet vyks gruodžio 8 d. Birštone.

2017 m. gegužės 5 d. 2017 m. gegužės 5 d. įvyko Lietuvos karjerų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Posėdžio metu buvo pristatyta asociacijos veikla bei aptarti aktualūs kasybos pramonei klausimai.

Sveikiname UAB „Šiaulių karjerai“, UAB „Karjerų linija“ bei „UAB „Domenta“ tapus Lietuvos karjerų asociacijos narėmis ir linkime sėkmės!

2017 m. sausio 27 d. Iš Lietuvos karjerų asociacijos prezidento pareigų atsistatydino Antanas Bartulis. Dėkojame prezidentui už ilgametį, aktyvų bei profesionalų darbą asociacijoje bei linkime sėkmės ateities darbuose!
Naujuoju Lietuvos karjerų asociacijos prezidentu išrinktas Juozas Mockevičius. Linkime jam sėkmės naujoje veikloje!1995-2017 © Lietuvos karjerų asociacija. Visos teisės saugomos.
Pasiūlymus ir pastabas siųskite nsm@nsm.lt